ATEX

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ

AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ (2014/34/AB)

 

      4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak Ticaret Bakanlığınca 94/9/AT sayılı “ Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler “ ile ilgili direktif (yönetmelik) AB Resmi Gazetesinde yayımlanıp  (European Official Journal: 27/10/2002 - 24919) yürürlüğe girmiş olup Mecburi Uygulama ise Gümrük Birliği kapsamındaki ülkelerde 31.12.2003 tarihi itibarı ile başlatılmıştır. 

     ATEX 94/9/AT yönetmeliği Türkçe olarak 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanmıştır. Ancak 30.06.2016 tarihi itibarı ile 2014/34/EU direktifinin Türkçesi Türkiye Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

     İki farklı ATEX Direktifi mevcuttur:

    1- ATEX Direcitive 2014/34/EU (İngilizce) Official Journal of European Union L 96/309, 29.03.2014

        (ATEX Yönetmeliği  (Türkçe)  30.06.2016 gün ve 29758  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi)

      Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemlerin imalatı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Türkçeleştirilmiş ATEX 2014/34/AB yönetmeliği

     

   2- ATEX 137 Direktifi 99/92/EC Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunmaları hakkında Yönetmeliği 26.12.2003 gün ve 25328 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi

      Muhtemel patlayıcı ortamlı işyerlerinden çalışanların bu tür ortamlarda meydana gelebilecek patlamalardan korunması amacı ile alınması gereken önlemlerle ilgili olan direktif olup, bu direktif yeraltı maden ocaklarını kapsamı dahiline almamıştır. Yani kısaca sadece yerüstündeki patlayıcı ortamlarla ilgilidir

ATEX 2014/34/EU Direktifine göre belge veren Avrupa Birliğindeki Onaylanmış Kuruluşlar

           Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Alevsızdırmazlık (ALSz) Test İstasyonunun

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'de Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak atanabilmesi ve

TÜRKAK tarafından akredite edilebilmesi için yapılması gereken minimum gereklilikleri içeren

16.08.2012 Çalışma Raporu için lütfen "Tıklayınız"...