ATEX 2014/34/EU DİREKTİFİNE GÖRE TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ (TSGG) NEDİR?

(PATLAMAYA KARŞI KORUMALI OLARAK İMAL EDİLECEK ÜRÜNLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ŞARTLAR)

Tüm yeni yaklaşım direktiflerinin asıl amacı her birinde ayrıca ve ekleri olarak belirtilmiş olan "Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri" (kısaca TSGG olarak anılmaktadır) ni yerine getirmek ve böylece serbest dolaşıma uygun olarak Avrupa Birliği piyasasına girecek olan ürünlerin üzerinde taşıdıkları CE işareti ile ürünün güvenilirliliğinin kanıtlandığını sağlamış olmaktır. Böylece sağlıklı ve güvenli ürünlerin gerek imalatçıların kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirleyen Uygunluk Onayı (Declaration of Conformity) ile ve de Onaylanmış Kuruluşların gerekli olduğu durumda yapacakları belgelendirme ve denetimlerle ürünün onaylanmış olduğu kabul edilmektedir.

TSGG; ATEX 2014/34/EU direktifinin Annex II sinde belirtilmiştir. Bu ekin gereklerindeki kendi ürünü ile uygulanabilir olan hususları yerine getiren imalatçı bu ekin ilgili maddelerindeki Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmelidir.

ATEX 2014/34/EU Annex II TSGG; direktifte de tanımlanan ürün türleri için temel güvenilirlik gereklerin yer aldığı üç bölümden ibarettir. Bunlar:

1- Ekipman ve Koruyucu Sistemler için Ortak Temel Gerekler

2- Ekipman için Temel Gerekler

3- Koruyucu Sistemler için Temel Gerekler

Ekipman için Temel Gerekler ise direktif gereklerine ve ürünün içerisinde yer aldığı Ekipman Kategorilerinin gaz ve toz ortamı olmasına göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu ayırım şöyledir:

  Kategori
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
Gaz ve Buhar-Mist

Zone 0

Zone 1

Zone 2
Toz

Zone 20

Zone 21 Zone 22

Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri" ile ilgili ATEX 2014/34/AB Yönetmeliğinin Ek 2 sinde yer alan ayrıntılı metin açıklamalarının yer aldığı sunum için tıklayınız...

Bu kategori (veya ilgili Zone) ye göre üretilecek bir ürün için imalatçı; ürününün ATEX 2014/34/EU Ek II nini yukarıdaki tabloda yer alan tehlike bölgesi için öngörülen TSGG (Temel Sağlık ve Güvenlik gerekleri) ni yerine getirdiğini, gerek ilgili Harmonize Standartlara göre veya kendi öngördüğü "Teknik Şartnamelere" göre kanıtlamak zorundadır. Ancak bu kanıtlama aşamasından sonra ürünü üzerine CE işaretini iliştirerek ürünün Uygunluk Beyanını (Declaration of Conformity) da ATEX 2014/34/EU direktifinin Annex "10 una göre düzenleyip imzaladıktan sonra Avrupa Birliği piyasasına sürebilir

“Guidelines Directive 2014/34/EU 2016 Sayfa: 18-19 § 9 Safety of ATEX Equipment and Protective Systems: Essential Health and Safety Requirements” başlığı altında yer alan açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

According to the principles and objectives of the New Approach and the New Legislative Framework, essential requirements regarding health and safety need to be defined through which a high level of protection will be ensured

These essential health and safety requirements (EHSRs) are listed in Annex II to the ATEX Directive 2014/34/EU and are specific with respect to:

Potential ignition sources of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres;

Autonomous protective systems intended to come into operation following explosion with the prime objective to halt the explosion immediately and/or limit the effects of explosion flames and pressures;

Safety Devices intended to contribute to the safe functioning of such equipment with respect to ignition source and to the safe functioning of autonomous protective systems;

Components with no autonomous function essential to the safe functioning of such equipment or autonomous protective system(s)

Since 1 July 2003 relevant products could only be placed on the market in the EU territory, freely moved and operated as designed and intended in the expected environment if they comply with the ATEX Directive (and other relevant legislation), that is to say, Directive 94/9/EC – until 19 April 2016 – or Directive 2014/34/EU – from 20 April 2016

Directive 2014/34/EU provides for harmonised requirements for electrical and nonelectrical equipment, intended for use in environments which are potentially explosive due to dust or gas hazards, and protective systems.

Safety devices intended for use outside explosive atmospheres which are required for or contribute to the safe functioning of equipment or protective systems with respect to risks of explosion are also...

Necdet KARABAKAL

Fizik Yük. Müh

www.necdetkarabakal.com

www.exbelgelendirme.com