Kablo, ATEX 2014-34-EU Direktifi kapsamında yer almamaktadır

 

(Reff: ATEX 2014-34-EU Guidelines - 3 rd Edition May 2020 Sayfa 216 Paragraf § 247 Cables)

 

ATEX 2014-34-EU direktifinde Teçhizat ve Bileşen(Component) olarak iki ayrı kavram mevcuttur, tanımları şöyledir:

 

Teçhizat: Ayrı ayrı veya birlikte, enerjinin üretilmesi, aktarılması, depolanması, ölçülmesi, kontrolü ve dönüştürülmesi için ve/veya malzemenin işlenmesi için kullanılacak olan ve muhtemel tutuşma kaynakları ile patlamaya yol açabilecek makineler, donanım, sabit veya seyyar cihazlar, kumanda cihazları ve algılama veya koruma sistemlerini,

 

Bileşen (Component - Aksam): Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan ancak bağımsız olarak işlevi olmayan herhangi bir parçayı ifade eder

 

Ancak kablo, ne teçhizat (ekipman) ne de aksam (component) dır ve teçhizatın montajında kullanılır bu nedenle de eğer elektriksel ve mekanik olarak kablo, iyi bir koruma altında ise muhtemel patlayıcı ortam olan tehlikeli alanlarda başlı başına bir ateşleme kaynağı olmadığı için muhtemel bir risk unsuru olarak değerlendirilmez. Ayrıca kabloların uygulama alanında pek çok türünün bulunuyor olması ATEX Direktifi kapsamına alınması için pratik olmadığı düşünülmüş ve uygulanabilir bulunmamıştır

 

Son kullanıcılar kendi amaçları için uygun olan kabloyu teknolojinin getirdiği en son yeniliklere uygun şartnameler hazırlayarak ve Düşük Voltaj Direktifi (LVD 2014/35/EU) hükümlerine uygun olarak seçebilirler. Bu direktife uygun olan kabloların ATEX Direktifine de uygun olduğu varsayılır. Bu nedenlerle kabloların ATEX Direktifine göre işaretlenmesi (Marking ) gerekmemektedir (Bu konuda ayrıca EN 60079-14:2014 standardının Madde 9.3 ne bakılmalıdır)

 

(Reff: ATEX 2014-34-EU Guidelines - 2nd Edition December 2017 Sayfa 216 Paragraf § 247 Cables)

Cables are not covered by product related ATEX directives (neither as equipment neither as components) because in most cases they fall into the field of installations, and as such, cables have never been regarded as an ignition source of considerable risk in hazardous areas if protected properly in a mechanical and electrical manner.

Furthermore and with a view to the extreme variety of possible situations of application in equipment devices in the scope of directive ATEX 2014-34-EU, a reliable and serious list of ATEX-conforming cables seems not to be practicable. End users and installers may choose cables according to the state of the art and according to the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC. Cables conforming to the latter Directive are considered to be adequate for use in products falling under the scope of Directive ATEX 2014-34-EU. Consequently, cables should bear no marking according to directive ATEX 2014-34-EU