KABLOLARDA SOĞUK AKIŞ (COLD FLOW)

Normal çevre sıcaklığında katı maddelerin viskoz özellik göstererek akışkanlık kazanmasıdır. Katı bir maddenin bu şekilde akışkanlık kazanması basınç altında mümkün olmakta ve üzerinden basınç kalksa bile devamlılık kazanmış şekilde geri dönüşsüz olmaktadır. Bu durum exproof konusunda özellikle glendleri ile ilgilidir. TS EN IEC 60079-14: 2014 standardının Madde 9.3.10 “Kabloların teçhizata olan bağlantıları” başlığı altında geçen bu durum için şöyle denilmektedir:
Kablolarda cold flow (soğuk akış) karakteristikleri gösterebilen malzemeler bulunabilir. Soğuk akış, conta tarafından uygulanan basınç kuvveti kablo kılıfının deformasyona olan direncinden büyük olduğunda kablo kılıfının contaların kablo rakoru içinde hareketi tarafından yaratılan basınç kuvveti altındaki hareketi olarak tanımlanabilir. Soğuk akış kablonun yalıtım direncinde azalmaya neden olabilir. Az duman çıkaran ve/veya ateşe dayanıklı kablolar genellikle kayda değer soğuk akış karakteristikleri gösterirler.

Kablo rakorları IEC 60079-0'a uygun olarak ve Tablo 10'daki koruma yönteminin gerekliliklerini yerine getirmek üzere ve kablo manşonları ve/veya kablolar, kabloların „soğuk akış karakteristiklerinin etkilerini azaltmak için seçilmelidir, seçilmelidir

Bu konuda Hawke firmasının Soğuk Akış (Cold Flow) açıklamaları için (Cold Flow White Paper) tıklayınız…