ENDÜSTRİYEL PATLAYICI ATMOSFERDE PATLAMAYI ÖNLEME (Explosion Proof) STANDARTLARI

Türk Standartlar Enstitüsü TS/ IEC/ EN Standartları

 

TS/EN/IEC No

 Tarihi

Açıklama

TS EN 60079-0 19.11.2018 Patlayıcı gaz ortamlarında Kullanılan elektrikli cihazlar – Bölüm 0: Genel özellikler  
TS EN 60079-1 24.12.2014 Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Alev Geçirmez Koruncaklar-
TS EN 60079-2 18.02.2015 Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Basınçlı Koruncaklar
IEC 60079-4

Method of test for ignition temperature
TS EN 60079-5  23.10.2015 Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar Toz Malzeme Doldurulmuş Koruncaklar

TS EN 60079-6 

18.02.2016

Patlayıcı Gaz ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar Yağa Batırılmış Aygıtlar

TS EN 60079-7

21.12.2015

Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar "e" Tipi Korumalı Elektrik Aygıtları

TS EN 60079-10

15.02.2021 Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
TS EN 60079-11 12.04.2012

Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Aygıtları İçin Genel Kurallar-Kendinden Güvenlikli Elektrik Cihazlarının Denenmesi

TS EN 60079-13  28.01.2019 Basınçlı Odalarda Koruma
TS EN 60079-14 29.04.2014

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Tesislerin Tasarımı ve Monte Edilmesi

TS EN 60079-15

08.02.2022

Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar "n" tipi Korumalı Elektrikli Cihazların Yapılışı, Deneyi ve İşaretlenmesi

TS EN 60079-17 28.04.2016 Patlayıcı Gaz Ortamları - Elektrik Tesislerinin Muayene ve Bakımı

TS En 60079-18

23.10.2015 Potansiyel PatlayıcıAtmosferler İçin Elektrik Cihazları- M Kapsül Mahfazaları
TS EN 60079-19 03.02.2020 Patlayıcı Ortamlar- Teçhizat Tamiri, Bakımı ve İyileştirilmesi 
TS EN 60079-20-1 16.12.2019 Gaz ve Buhar Sınıflandırmaları için Malzeme Özellikleri

TS EN 60079-25

30.09.2022 Potansiyel Patlayıcı Atmosferler İçin Elektrik Cihazları "i" Sistemi Öz Güvenlik

TS EN 60079-35-2

12.06.2013 Patlayıcı Ortamlar İçin Elektrikli Cihazlar-Grizuya Duyarlı Maden Ocakları İçin Başlambası
TS EN ISO/IEC 80079-34 29.09.2021 Patlayıcı Ortamlar - Ekipman Üretimi İçin Kalite Sistemlerinin Uygulanması

 

DİKKAT: Standartlar zaman zaman gözden geçirilmekte ve değişen koşullara göre revize edilmektedir
ATEX Direktifi ile ilgili CEN ve CENELEC Standartların Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan harmonizasyon durumu hakkında bilgi için TIKLAYINIZ

 1- Ingiliz Standartları  (British Standards Instution): BS  229- BS 4683- BS 5345- BS 5501 

 2- Avrupa Standartları (European Norm)

 3- Alman Standartları (Verband Deutcher Elektrotechniker): VDE  170- 171

 4- Japon Standartları  (Japanese Industrial Standards Code): JISC 0903- 0904- 0905

 5- Güney Afrika Cumhuriyeti Standartları ( South African Bureau of Standards): SABS  314

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Alevsızdırmazlık Test İstasyonu (ALSz) tarafından Hazırlanan

MGM STANDART  ŞARTNAMELERİ

Yetkili otorite Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Maden İşleri Genel Müdürlüğünce Resmi Gazete’de yayımlanmış;

Patlayıcı Ortamlarda Çalışacak Teçhizat ve Parçalarının Genel Yapım ve Test Esaslarını Belirleyen Özel Standart Şartnameler

 

 1 - MGM 101/1982   (R.G: 30.04.1982-17680) Akülü madenci başlambası için esnek kablo şartnamesi                                         MGM 101'e Örnek Kablo

 2 - MGM 102/1982   (R.G: 25.05.1982-17704) Madenci başlambası şartnamesi                                                                                  MGM102' e Örnek Cihaz- ELM Kablosuz Madenci Başlambası

 3 - MGM 103/1982   (R.G: 25.05.1982-17704) Maden ocakları için benzin alevli emniyet lambası şartnamesi

 4 - MGM 104/1982   (R.G: 22.12.1982-17906) Alevsızdırmaz kablo glendleri şartnamesi

 5 - MGM 105/1983   (R.G: 11.03.1983-17984)Alevsızdırmaz dizel lokomotifleri şartnamesi

 6 - MGM 106/1983   (R.G: 11.03.1983-17984) Alevsızdırmaz  sıvılı yolverme dirençler şartnamesi

 7 - MGM 107/1983   (R.G: 07.05.1983-18040) Alevsızdırmaz güç trafoları şartnamesi

 8 - MGM 108/1983   (R.G: 22.07.1983-18112) Alevsızdırmaz cihazlar için alevigeciktirici kablolar şartnamesi

 9 - MGM 109/1983   (R.G: 15.08.1983-18136) Maden ocakları için  PVC güç kabloları şartnamesi

10- MGM 110/1984   (R.G: 04.02.1984-18302) Maden ocakları  için telefon ve sinyal  kabloları şartnamesi                                   MGM 110'a Örnek Kablo

11- MGM 111/1984   (R.G: 22.02.1985-18674) Açık işletmeler için lastik esnek kablolar şartnamesi                                                MGM111'e Örnek Kablo

12- MGM 112/1984   (R.G: 22.02.1985-18674) Yeraltı kömür maden ocakları için lastik esnek kablolar şartnamesi                      MGM112'e Örnek Kablo

13- MGM 113/1984   (R.G: 21.05.1984-18407) Maden ocakları için kablo birleştirici ve adaptörler şartnamesi

14- MGM 114/1984   (R.G: 21.05.1984- 18407) Sürgülü ve cıvatalı fiş ve priz şartnamesi

15- MGM 115/1985   (R.G: 04.01.1986-18978) Yeraltı Kömür Maden Ocakları için Esnek, İletken Kılıflı, Zırhsız Lastik Kablolar MGM 115'e Örnek Kablo

16- MGM 116/1986   (R.G: 20.03.1986-19053) Akaryakıt Satış Pompaları

17- MGM 117/1986   (R.G: 20.03.1986-19053) Çekici taşıyıcı ve kaldırıcılar için alevsızdırmaz akü bataryaları şartnamesi

18- MGM 118/1989   Yeraltı  kömür maden ocakları için PVC kılıflı, çelik tel zırhlı, 3800/6600 Volt.güç kabloları şartnamesi