"Potansiyel patlayıcı ortamlarda çalışılan işyerlerinde

                Çalışanların patlamanın tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik"

ATEX 153 (ATEX 137) (1999/92/EU)

Potansiyel patlayıcı ortamlarda çalışılan işyerleri için 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı: Resmi Gazetede yayımlanan;

"ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK"

hükümlerine göre:

1. Patlama risklerinin doğru olarak tespiti

2. Tam ve doğru olarak risk analizlerinin ve risk değerlendirilmesinin yapılması

3. Patlayıcı ortamı oluşturan maddelerin tutuşma kaynaklarının (ignition sources) doğru olarak belirlenmesi

4.Patlama tehlikesi bölgeleri (zones) sınıflandırmasının ve dokümantasyonunun yapılması; patlamaya karşı korunmalı (exproof) donanımın bulunduğu patlama tehlike bölgeleri (zone)ne uygun olarak seçilmesi ve bu ekipmanın ilk muayenesi ile montajının yapılması

5. Patlamaya karşı korunmalı donanımın kurallara uygun bir bakım ve muayene planının olması ve gerçekleştirilen bakım ve muayene işlemlerinin sonuçlarının dokümante edilmesi

6. İşyeri çalışanlarına patlamadan korunma için uygun eğitim verilmesi ve ve bu eğitimin uygun aralıklarla tekrarlanması

7. Doğru standartların uygulandığına dair belgeye dayalı kanıtların sağlanması gerekmektedir