Potansiyel patlayıcı ortamlarda çalışılan işyerlerinde

                Çalışanların Patlamanın Tehlikelerinden Korunmasına ilişkin Yönetmelik

                                                                           ATEX 137 (1999/92/EC)

Potansiyel patlayıcı ortamlarda çalışılan işyerleri için 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı: Resmi Gazetede yayımlanan
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre:

1. Patlama risklerinin doğru olarak tespiti

2. Tam ve doğru olarak risk analizlerinin ve değerlendirilmesinin yapılması

3. Patlayıcı ortamı oluşturan maddelerin tutuşma kaynaklarının doğru olarak belirlenmesi

4. Zone sınıflandırmasının ve dokümantasyonunun doğru olarak yapılması

5. Montajı, bakım-onarımı yapılan donanımın bulundukları Zone' lara uygun ve doğru seçilmesi 

6. Kurallara uygun bir bakım ve muayene planının olması ve sonuçlarının dokümante edilmesi

7. İşyeri çalışanlarına patlamadan koruma tiplerinin tanıtılması için uygun eğitim verilmesi

8. Doğru standartların uygulandığına dair belgeye dayalı kanıtların sağlanması gerekmektedir