d tipi alevsızdırmaz muhafaza için belgelendirme başvurusu yapacak üreticilerin teknik resimde belirtmesi gereken hususlar

Technical drawings and details for d type Flameproof Enclosure

 

(PTB nin bu konuda kullandığı standart bilgi formu için tıklayınız...)

 

Aşağıdaki boyutlar veya detaylar cihazın teknik resimlerinde veya dokümanlarında belirlenmelidir

The following dimensions/details must be shown in the drawings/documents for the apparatus

 

 1.     Alevyolu uzunlukları ve yapısal alevyolu aralıkları

      Length of flamepath and maximum constructional flamepath gap

2.     Bağlayıcıların (Kapak-gövde bağlantılarını sağlayan cıvata vb.) uzunlukları, türü ve minimum çekme gerilmesi (±0.2%) (Bağlayıcı bilgileri ve özellikleri bir tabloda uygulanabilir bir çizimde referans gösterilerek verilebilir)

Length, size and minimum yield strength (±0.2%) or grade of fasteners.  Fastener data and characteristics may be included in a table cross referenced to the applicable drawing(s)

3.     Kapakta yer alan cıvata deliklerinin birbirlerine olan mesafeleri (Kapak delikleri arası uzunluk)

Spacing of boltholes in covers

4.     Bağlayıcıların (Kapak-gövde bağlantılarını sağlayan cıvata vb.) delik boşluklarının değerleri

      Size of clearance holes for fasteners

5.     Delik veya oyuk derinliği

Depth of drilling and tapping

6. Delikler etrafında kalan metal kısmın minimum et kalınlıkları

Minimum thickness of metal around holes

7.     Döner parçaların minimum ve maksimum radyal açıklıkları ile birlikte delik ve şaft çapları

Diameter of shafts and bores together with maximum and minimum radial clearances of rotating parts

8.     Dişli girişlerin yerleşimi; maksimum ölçü büyüklüğü aralığı (Dişli birleşimlerin ölçüm detayları için tıklayınız...)

      Location of threaded entries, range of sizes and maximum number

9.     Dişli girişlerin detayları, büyüklüğü, adımı, uygunluk sınıfı, muhafazada kalan diş boyları (Diş kavramaları için AB ExNBs Group un açıklamaları için tıklayınız...)

      Details of threaded entries to include size, pitch, class of fit, length of thread provided in enclosure, dimension of chamfer or undercut

10.  Eğer tercihe bağlı olarak fittinglerin yerleşimi belirlendi ise; kablo glendleri, anahtarlar ve prizler vs. dâhil olmak üzere fittinglerin kapladığı alan gösterilmelidir

      Area in which fittings, including cable entries, switch operators, windows, receptacles etc to be shown if optional – location of fittings to be specified.

11.   Sıkı geçme şeklinde bir fittingi olan bir dişli olmayan fittingin tespit metodu

      Method of retaining a non threaded fitting e.g. a fitting having a spigot joint

12.    Sertifikalı bir bileşenin olması halinde kapağın ust yüzeyindeki deliklerin yerleşimi

      Hole spacing on face of enclosure where a certified component is to be fitted

13.   Döner makineler için, “m” ve “k” hesaplanmasını sağlayacak rulman özellikleri

      Bearing specification for rotating machines to allow for calculation of ‘m’ and ‘k’

 14.  Topraklama ve bağlama

Metal type and details (including locations) of earthing and bonding facilities

15.   Mimumum duvar kalınlıklarını da içeren muhafaza nın tüm ölçüleri

Overall dimensions of the enclosure including minimum wall thickness.

16.     Kaynak tipi ve boyutları

Weld type and size

17.    Dizaynda yer alan ‘L’(Büyük L) ve ‘l’(Küçük L) alevyolu mesafeleri

Constructional length of flame path ‘L’ & ‘l’.

18.   Pencere malzemesinin cinsi, montaj metodu minimum kalınlığı

Minimum thickness of window, material and method of mounting 

19.   Isı yayan iç elemanların bulundukları yerleşimlerinin gösterimi ve herbir elemanın yaklaşık boyutu, bu elemanlar arsındaki mesafeler ve bu elemanların muhafaza duvarına uzaklıkları

Layout and heat dissipation of internal components showing location and approximate dimensions of each component, including clearances between components and the nearest sidewall.  The purpose is to control:

20.    Sıcaklık sınıflarının belirlenmesi (plastik parçaların pencerelerin yapıştırma malzemelerinin, kablo girişleri ve kendinden emniyetli bariyer gibi) ısıya dayanımları bakımından ısı kaynaklarının alevsızdırmaz muhafaza içindeki yerleşimleri

Location of sources of heat, for temperature classification purposes, for temperature withstand of plastic parts, window cement, other potting materials, cable entries, etc., and for confirming the local ambient for items such as IS safety barriers

21. Basınç kümelenmesini yol açabilecek boyutlar

Dimensions relevant to pressure piling effects

22.  Eğer bu müracaat önceki bir sertifikanın içerik olarak yenilenmesi ile ilgili ise, eski sertifika ile ilgili tüm çizim bilgileri verilmelidir. Bu durumda test laboratuvarı en kötü durumu göz önüne alarak düzenlemeler yapmalıdır

Where the certificate is to cover variations in content, all versions must to be fully specified.  The ExTL can then select the worst case arrangement(s) for test purposes

23.    Alevyollarının pürüzlülük derecesi

Surface roughness of flamepaths

24.     Yapıştırma malzemesi kullanılan alevyollarında, malzemenin tüm imalatçısı bilgileri verilmeli, kullanılan yapıştırma malzemesinin en kısa kullanılma mesafesi belirlenmelidir

Cemented joints require cement to be specified and manufacturers data sheet submitted and the shortest distance through the cemented joint is to be specified

25.    Eğer kullanılmışsa conta kalınlıkları verilmelidir

Washers (if used), washer thickness

26.   Durdurucu kutularda kullanılan kimyasal bileşikler belirlenmeli ve bunlara ait teknik bilgiler verilmelidir

Setting compounds used in stopping boxes etc must be specified and data sheet provided

27.      Muhafazanın bir parçasını oluşturulan sinterlenmiş malzemeler- malzeme cinsi, maksimum gözenek büyüklüğü, minimum yoğunluk ve boyutları ile tam olarak belirlenmelidir

Sintered metal components forming part of the enclosure are to be fully specified – material, max bubble pore size, minimum density, dimensions etc.

28.       Yalıtkan malzemelerden yapılmış burçlu (Bush) geçişlerde, koruma tipine bağlı olarak yalıtkan malzemeler için elektriksel gerilmeye (electrical stress) neden olan karşılaştırmalı iz indisi (CTI) belirlenmelidir

Comparative Tracking Index (CTI) for insulating material subject to electrical stress if the type of protection depends on it, e.g. through going bushes.

29.     Genel boyutlandırma esasına göre brüt ve net hacimler teknik çizim üzerinde gösterilmelidir

   State gross and net internal volumes if not evident from general dimensions

30.       Pil ve bataryalar ve bu konuda alınan önlemler gösterilmelidir

    Declare any cells/batteries and precautions taken.

31.      Dâhili olarak ısıl anlamda koruyucu olan cihazların yerleşimi ve detayları verilmelidir

   Details and location of any internal thermal protective devices

32.       Sensör malzemelerinin yapım çizimleri verilmelidir

    Construction drawings for combustible sensors materials (maximum bubble test pore size)

33.      Nefes alan (Drenaj) aygıtlarının yoğunluğu

       Density of breathing devices

34.       Nefes alan (Drenaj) aygıtlarının minimum kalınlığı

         Minimum thickness of breathing devices