PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN (PENSE,ÇEKİÇ, TORNAVİDA VBG.) EL ALETLERİ
El aletleri ATEX Direktifi kapsamına girmemektedir, bu nedenle ATEX Direktifine göre belgelendirilmeleri,

yani (EU-TYpe Examination Certificate almaları) gerekmemektedir

 (Bkz: ATEX EU Guidelines 1st Edition April 2016 Borderline List)

Patlayıcı ortamda kullanılan el aletlerinin kullanımı ile ilgili olarak gerekli bilgi ve şartlar EN 1127-1 standardı Annex B de; Madenlerdeki patlayıcı ortamlarda kullanılacak el aletleri ile de EN 1127-2 Annex B de yer almaktadır.
Buna göre el aletleri iki ana grupta toplanmaktadır:

a) Kullanıldıklarında sadece tek bir kıvılcım çıkaran aletler
b) Kesme (ayırma) veya öğütme işlemler sırasında pek çok kıvılcım birden çıkaran (şelale gibi) aletler

Bölge 0 ve Bölge 20’de, kıvılcım oluşturabilen hiç bir aletin kullanılmasına izin verilmez. Bölge 1 ve Bölge 2’de, sadece a)’ya uygun çelik aletlerin kullanılmasına izin verilir. b)’de belirtilen aletler, sadece, işyerinde hiçbir tehlikeli patlayıcı ortam bulunmadığından emin olunması halinde kullanılabilir.
Bununla birlikte, hangi türde olursa olsun Bölge 1’de çelik aletlerin kullanımı, bu aletlerle çalışma sırasında işyerinde hiçbir patlayıcı ortam mevcut olmadığından emin olunmadıkça, patlayıcı grubu II C (EN 60079-20’e göre asetilen, karbon disülfür, hidrojen) dâhilindeki maddelerin ve hidrojen sülfür, etilen oksit, karbon
monoksit mevcudiyeti sebebiyle patlama riskinin bulunması halinde yasaklanmalıdır.
Bu iki tip aletin kulanım talimatları diğer sıradan (patlayıcı olmayan ortamda kullanılan el aletlerinin) el aletlerinim kullanım talimatlarından farklı düzenlenmelidir.

İlk tipteki sadece tek bir kıvılcım çıkaran aletleri söz konusu olduğunda sadece çelikten mamul el aletleri kullanılabilir

İkinci tip el aletlerinin patlayıcı ortamlarda kullanılabilmesi için aşağıdaki şartlarda mümkündür

- Çalışılan ortam patlayıcı ortam olmadığı garanti altına alınmalı ve bu durum ölçümler yapılarak, yazılı ve onaylı olarak belirlenmelidir

- Çalışılan işyerinde eğer patlayıcı toz varsa, bu toz tamamen temizlenmelidir

- İşyerinde bulunan tozun (gerekirse ıslatılarak) havalanmayacağı (bulut oluşturmayacağı) ve kızışma (smouldering) olmayacağı garanti altına alınmalıdır

Kesme (cutting) ve öğütme (grinding) işlemlerinin yapıldığı işyerlerinde, çıkan kıvılcımlar uçuşarak da uzak mesafelere ulaşabilir ve tabaka halindeki tozların kızışmalarına (smouldering) neden olabilir. Bu gibi işyerlerinin civarındaki işyerlerinde de aynı önlemlerin alınması gerekir