EXPROOF (EXPLOSION PROOF)

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları ve saire gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır.

Elektrik donanımının çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi işyerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik donanımı farklı olmak zorundadır. İşte bu olaya

EXPROOF

ve  kullanılan elektrikli donanıma da "exproof elektrikli donanım" adı verilmekte ve  bu isimlerle tanınmaktadır

Aslında exproof tabiri Amerikan uygulamasından alınmış olup Türkçesi;

PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN, PATLAMAYA KARŞI KORUMALI ELEKTRİKLİ DONANIM

şeklinde olmalıdır.Exproof yerine kısaca;

PATLAMAYA KARŞI KORUMALI

tabiri de kullanılabilir

Bu konuda İngiliz sanayi çevrelerinde

EXPLOSION PROTECTION

ve Alman sanayi çevrelerinde de

EXPLOSIONSSCHUTZ

tabirleri kullanılmaktadır.

Exproof konusunda Avrupa ve Amerikan uygulamaları farklıdır. Her ne kadar son yıllarda Amerikalılar Avrupa uygulamalarına yanaşıyor ve IEC normlarını kabul etmeye başlamışlar ise de, sanayide eski tesisler kurulu vaziyettedir ve bir çok meslektaşımız, eski, yeni, Amerikan veya Avrupa uygulamaları ile karşı karşıyadırlar.

Bu nedenlerle günümüzde EXPROOF cihaz belgelendirilmelerinde, Avrupa normundan ziyade

ATEX (European Norm) ve  IECEx (International Electrotechnical Ex Protection)

standartları ve belgelendirme düzeni benimsenmektedir.