EXPROOF (EXPLOSION PROOF)

 

Petrol, petrol ürünleri, kimyasal ürünler, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları vbg. yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz, toz, veya yanıcı madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır

Elektrik ve bazı elektrikli olmayan donanımının  çıkardığı kıvılcım, ark vb ateşleyici kaynaklar, patlayıcı ortamlarda patlamalara neden olmaktadırlar

Bu nedenlerle böyle işyerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik donanımı farklı olmak zorundadır. İşte bu olaya

EXPROOF

ve  kullanılan elektrikli donanıma da "exproof donanım" adı verilmekte ve özel nitelikli bu donanım bu isimle tanınmaktadır

 

Aslında exproof tabiri Amerikan uygulamasından alınmış olup Türkçesi;

"PATLAMAYA KARŞI KORUMALI ELEKTRİKLİ DONANIM"

şeklinde ya da kısaca;

PATLAMAYA KARŞI KORUMALI

olmalıdır

Bu konuda İngiliz sanayi çevrelerinde

"EXPLOSION PROTECTION"

ve Alman sanayi çevrelerinde de

"EXPLOSIONSSCHUTZ"

tabirleri kullanılmaktadır

Türkiye'de ise ExProof kitabının yazarı Elektrik Mühendisi Sn. Kemal SARI tarafından;

"PATLATMAZLIK"

tabiri önerilmiştir...

Exproof konusunda Avrupa ve Amerikan uygulamaları farklıdır

Her ne kadar son yıllarda Amerikalılar Avrupa uygulamalarına yakınlaşıyor ve IEC normlarını kabul etmeye başlamışlar ise de, sanayide eski tesisler kurulu olduğundan konu ile ilgili teknik uzmanlar eski/yeni  Amerikan veya Avrupa uygulamaları ile karşı karşıyadırlar

 

Türkiye; AB süreci ile birlikte Ex Proof ekipman belgelendirilmelerinde Avrupa normu

ATEX (EN - European Norm) belgelendirme düzenini ile

IEC (IECEx - International Electrotechnical Ex Protection) standartlarını

 benimsenmektedir