MUHTEMEL PATLAYICI  BİR ORTAMDA KULLANMAK ÜZERE

ExProof EKİPMAN ALMAK İSTEYEN KULLANICILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Satın almak istediği bir cihazın Ex Proof belgesi olup olmadığını sorgulamak patlayıcı ortamda cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların üzerinde duracakları en önemli husustur.

Patlayıcı ortamlarda çalışan ve bu ortamlardaki muhtemel patlama riskine karşı korumalı bir cihaz almak isteyen kullanıcılar cihazın kullanılacağı patlayıcı ortama uygun bir koruma tipine sahip ve bu koruma tipine ait uygunluk belgesi (sertifikası) olan cihazları seçmek ve bu sertifika ekinde kullanıcıya verilmek mecburiyeti olan, cihazın  montaj ve kullanım talimatında yer alan kurallara mutlaka uymalıdırlar.

Patlayıcı ortama karşı korumalı ekipmanın seçiminde öncelikle, satın alınacak cihazın etiketine dikkat edilmelidir. Bu etiket üzerinde ve cihazın özelliklerini belirten rutin markalama etiketinden ayrıca mevcut olması gereken Ex Proof etiketi cihazın Ex Kodlarını içerir. Bu etikette cihazın kullanılacağı Tehlikeli Saha ( Zone), kullanılacağı gaz grubu (yeraltı maden ocaklarında veya yerüstündeki patlayıcı ortamlarda kullanılıp kullanılamayacağı) veya hangi gaz grupları için sertifikalandırılmış olduğu ya da hangi sıcaklık derecesine kadar ısınan bir cihaz olduğu ve bu maksimum yüzey sıcaklığı derecesinin hangi gazların patlamasına yol açabileceği gibi bilgileri anlamak mümkündür

ATEX Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş bir ExProof ekipman ise CE işaretini içermelidir. Bu işaretin kullanılabilmesi Ek Proof ekipman üreticisinin ürününün; çevre ve canlılara zarar vermeyeceği anlamına gelir ve bu çerçevede ATEX direktifi ile ilgili olan ürünün de muhtemel endüstriyel patlamaya karşı korumalı olduğu ve son kullanıcı tarafından uygun şartlara uyularak kullanılması durumunda, endüstriyel tesislerdeki muhtemel patlayıcı ortamda patlamaya yola açmayacağı anlamına gelir. ExProof ekipman üreticisi ürününün bu niteliğini doğrulamak amacı ile AB piyasasına süreceği ürünü için bir taaahhütname düzenlemesi gerekir. Bu taahhütnameye AB 2014/34/EU direktifine göre (Article 14) Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) denir

ExProof Ekipman üreticisi tarafından Uygunluk Beyanının düzenlenebilmesi için sadece ExProof Ürünün tasarımının incelenmesive  gerekli testlerinin yapılması sureti ile belgelendirilmesi (EU-Type Examination Certification) yeterli değildir. EXProof Ekipman Üreticisinin CE işaretini ürünü üzerinde kullanabilmesi için, EXProof ürünün bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından belgelendirilmesine ilaveten, aynı Onaylanmış Kuruluş veya ATEX belgelendirme yetkisi olan bir başka Onaylanmış Kuruluş tarafından bu ekipmanın üretildiği işyerinin de EX Proof ekipman üretebilecek gerekli özellikleri olduğuna (Kalite Güvence Sisteminin olduğuna) dair belgelendirilmesi ve ancak bundan sonra CE işareti kullanma yetkinliğinin olduğunun belirlenmesi gerekir.     

 Ana Sayfa