D İ N A M İ K       P A T L A M A     G Ö R Ü N T Ü L E R İ

NOT: Görüntülerin dinamik olarak izlenebilmesi için Lütfen tarayıcı olarak Microsoft Internet Explorer (IE) kullanınız...
1-Aseton gazı patlaması 2-Metan gazı patlaması 3-Amonyak gazı patlaması

Yanıcı toz, gaz ve buharın hava içerisinde patlama limitlerinde bulunduğu alanlara Patlayıcı Ortam denir

1-Bu patlamaların oluşturulabilmesi için; ateşleme kaynağı bulunan bir balon içine gaz doldurularak ateşleme yapılmaktadır. Meydana gelen patlama sonucunda her bir gazın yanma-patlama süreci kamera ile tespit edilmekte ve yukarıdaki görüntüler elde edilmektedir. Gazın kimyasal yapısının farklılığı meydana gelen yanma-patlama davranışında da farklılığa yol açmakta ve değişik patlama desenleri elde dilmektedir. Bu gözlemler ve kayıtlar Almanya'nın Braunschweıg PTB metroloji enstitüsü alev iletimi (flame transmission) araştırma biriminde yapılmıştır

 2-Metan gazlı bir kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasını (infilakını) tasvir eden ve Polonyalı bir grafik animasyoncusu tarafından hazırlanmış olan grizu patlaması animasyon görüntüleri için tıklayınız...