(d) tipi (druckfeste Capsellung)
ALEVSIZDIRMAZ (ALSz) MUHAFAZA 
(TS EN ISO 60079-1)

TANIM: Normal çalışmasında ark, kıvılcım, veya alev çıkaran veya çıkarması muhtemel olan kıvılcım veya alev ÇIKARAN  ya da  ÇIKARMASI MUHTEMEL OLAN ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT ile bunların kablo giriş ve çıkışlarına veya sıvı yakıtlı içten patlamalı motorlara uygulanan koruma tipidir

TEMEL PRENSİBİ: Cihaz çalışması nedeni ile içerisinde meydana gelen ark, kıvılcım ile oluşan iç patlamalarda üretilen tüm enerjinin; cihaz dışındaki patlayıcı ortama aktarılmasına (dolayısı ile dışarıda mevcut muhtemel patlayıcı ortamı) engel olmak veya dış ortama" dıştaki patlayıcı ortamı patlatacak enerji seviyesinin altında kalan miktardaki bir enerji" yi aktarmaktır

 

***(Bu resim; muhafaza kutusunun iç ortamında meydana gelen patlamanın oluşturduğu  alevin; kutunun kapak-gövde flanş bağlantılarından dış ortama nasıl sızdığını göstermektedir)*****

Patlamaya karşı (d) tipi koruma - (Alevsızdırmaz -ALSz muhafaza)

  • ALSz Muhafaza dahili patlamayı dış atmosfere iletmemeli

  • ALSz Muhafaza; dışarıdan gelebilecek işletme darbelerine yani ilgili standartlarında öngörülen enerjilerde ve ortamdaki çalışma şartlarından kaynaklanabilecek muhtelif yön ve şiddetteki  mekanik darbe enerjilerine)  dayanıklı olmalıdır

           (d) tipi alevsızdırmaz muhafazada; güç ve kumanda kabloları için giriş ve çıkışlarının özellikleri

                                 Kapak-gövde bağlantı cıvatalarının diş adet, tolerans ve açıklıkları

                                                          Alevsızdırmaz bir cihaza kablo girişi için kullanılan kablo glendi 

 

Glend Seçim Tablosu 

 d-tipi (Alevsızdırmaz) ve e-tipi (Artırılmış Emniyetli) Glend Bilgileri

Glend Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

 

* Çalıştırma çubukları ve kumanda millerinin giriş ve çıkış özellikleri;

* Kapak -gövde bağlantı yüzey ( alevyolları ) ölçüleri;

* Birleşme yüzeyleri kleransları:

          a) Düz flanşlı,

          b) Silindirik geçmeli,

          c) Labirent geçmeli,

          d) Dişli (Konik durumda en az 5 tam diş, silindirik diş için 6 tam diş gereklidir) birleşimler olmak üzere

 Gaz Grupları itibarı  cihaz hacmine bağlı olarak standartlarda (Bkz: alttaki Tablo) tablolanmıştır 

(TS EN IEC 60079-1 Flameproof Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres: Part1)

PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR-BÖLÜM 1: 

(‘d’ TİPİ ALEVSIZDIRMAZ MUHAFAZALAR TARAFINDAN KORUNAN TEÇHİZAT)

Alevyolu

türü

Grup I, IIA ve IIB MUHAFAZALAR için izin verilen en fazla aralık  (max. gap) değerleri

Alev yolunun minimum uzunluğu

L (mm)

Muhafaza hacmi

V< 100

Muhafaza hacmi

100<V<2000 cm3

Muhafaza hacmi

V<2000 cm3

Grup I mm

Grup IIA mm

Grup IIB mm

Grup I mm

Grup IIA mm

Grup IIB mm

Grup I mm

Grup  IIA   mm

Grup IIB mm

Flanşlı Birleşimler

6

0,3

0,3

0,2

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=12,5 mm.

12,5

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,2

0,15

25,0

0,5

0,5

0,2

0,5

0,4

0,2

0,5

0,4

0,2

Çalıştırma çubukları ve milleri (*)

6

0

0,3

0,2

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=12,5 mm.

12,5

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,2

0,15

25,0

0,5

0,4

0,2

0,5

0,4

0,2

0,5

0,4

0,2

Kaymalı yataklı miller

(**)

6

0,3

0,3

0,2

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=12,5 mm.

12,5

0,4

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,4

0,2

0,15

25,0

0,5

0,4

0,3

0,5

0,4

0,25

0,5

0,4

0,2

40

0,6

0,5

0,4

0,6

0,5

0,3

0,6

0,5

0,25

Bilyalı ve masuralı yataklı miller (***)

6

0,45

0,45

0,3

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=12,5 mm.

12,5

0,6

0,5

0,4

0,6

0,45

0,3

0,6

0,3

0,2

25,0

0,75

0,6

0,45

0,75

0,6

0,4

0,75

0,6

0,3

40

0,75

0,75

0,6

0,75

0,75

0,45

0,75

0,75

0,4

(*)

Eğer çalıştırma çubuğu veya milinin çapı bu tabloda verilen minimum alevyolu uzunluğundan daha büyükse Bkz: BS 4683/2. Md. 6.3.

(**)

Eğer mil çapı bu tabloda verilen minimum alevyolu uzunluğundan daha büyükse

(***)

Radyal klerans kaymalı yataklar içinizin verilen maximum çapsal kleransı aşmayacaktır

 

 

Alevyolu Türü

Grup IIC MUHAFAZALAR için izin verilen en fazla aralık (max. gap)değerleri

Alev yolunun minimum uzunluğu

L (mm)

Muhafaza hacmi V 

 (V< 100 cm3)

Muhafaza hacmi V 

(100<V<500 cm3)

Muhafaza hacmi V

(500<V<2000 cm3)

Muhafaza hacmi V 

(2000cm3<V<6000 cm3)

Flanşlı Birleşimler

9,5

0,1

0,04

İmalatçı ile test yetkilisi arasında mutabakata varılacak olan minimum L ve maximum açıklık

Geçmeli Birleşimler

9,5

0,1

0,1

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=12,5 mm.

25

 

 

0,1

0,1

Çalıştırma çubukları ve milleri (*) (**)

12,5

0,1

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=25,0 mm.

İmalatçı ile test yetkilisi arasında mutabakata varılacak olan minimum L ve maximum açıklık

25,0

 

0,1

0,1

Kaymalı yataklı miller (*&)

25,0

0,15

İmalatçı ile test yetkilisi arasında mutabakata varılacak olan minimum L ve maximum açıklık

 

Bilyalı ve masuralı yataklı miller

(*//)

12,5

0,15

(Değer yok)  Müsaade edilen minimum L=25,0 mm.

İmalatçı ile test yetkilisi arasında mutabakata varılacak olan minimum L ve maximum açıklık

25,0

0,2

0,15

(*)

BS 4683/2 Madde6 ve 7de verilen aşınmayla ilgili isteklere özel olarak dikkat edilmelidir

(**)

Eğer çalıştırma çubuğu ve milinin çapı burada belirtilen minimum alev yolu uzunluğundan daha büyükse

(&)

Eğer mil çapı burada belirtilen minimum alev yolu uzunluğundan büyükse

(//)

Radyal klerans kaymalı yataklar izin verilen çapsal kleransı aşmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d-TİPİ ALEVSIZDIRMAZ KORUMA TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

       * Cıvatalar hiçbir zaman koruma gövdesini doğrudan delip geçmemelidir

       * Kapak-gövde bağlantı cıvatalarının çekme dayanımı en az 34 kg/mm-kare olmalıdır

        *Alevyüzeyi genişlikleri için yüzey pürüzlülüğü:

             -25 mm. genişliğe kadar  25S ( bkz:TS 971/1971 yüzey pürüzlülüğü standardı) ve işleme kalitesi en az  üç ters üçgen,

             -25 mm. den büyük genişliklerde 35S ve işleme kalitesi en az iki ters üçgen olmalıdır.

       * Kapak-gövde bağlantısı için (başkaca bir bağlantı tertibi yoksa) en az üç adet cıvata olmalıdır.

       * Cıvata aralıkları en fazla 150 mm. olmalıdır.

       * Cıvata başları gizlenmeli ve özel anahtarlarla açılabilecek tipte (örneğin:üçgen başlı, allen başlı vb.) olmalıdır.

       * Koruma gövdesinin et kalınlığı en az 3 mm. olmalıdır.

       * Alevyüzeyine konma mecburiyeti olan contalar, alevyüzeylerine değen yerlerde metal-metal temaslı olmalıdır.(Kablo girişleri hariç)

       * IP (Ingress Protection= Su ve Toz girmezlik özelliği) koruma gereği konacak contalar, alevyolu genişliği dışında yer almalı ve izin verilen an büyük aralık (klerans) değerlerini büyütmeyecek tarzda tasarlanmalıdır.

       * Gözetleme pencereleri 50 cm. kareden büyük olmamalı; zorunlu olarak büyük olması gerekiyorsa mutlaka koruma kafesi kullanılmalıdır.

       * Gözetleme pencerelerinin şeffaf kısımlarının kalınlığı;

            - 30 cm. kareye kadar olan yüzeyler için en az 7 mm.

            - 30 cm. kareden büyük yüzeyler için en az 10 mm. olmalıdır

       * Şeffaf malzemeler montajlı durumda iken yapılacak; 2 metreden 200 gr. çelik bilye düşürülerek yapılan darbe testinde başarılı olmalıdır

       * Alevsızdırmaz (Flame-Proof) ekipmanda kullanılan ve ATEX 2014/34/EU direktifinde "bileşen" olarak tanımlanan, COSIME firmasınca üretilen d-tipi alevsızdırmaz korumalı bileşen (aksesuar) örneklerini görmek için Tıklayınız

       * Cihaz Onarımında "Koruma Tipi Bütünlüğü"nün bozulmamasına dikkat edilmelidir...Tıklayınız