PATLAMA KORUMASI İÇİN KALİTE SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ

(Quality System Assessment for Explosion Protection)

 

2014/34/EU ATEX direktifi devamında yer alan iki ekin, üreticinin ürününe uyan koruma tipine göre Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluk değerlendirme prosedürü olarak yerine getirilmesini öngörmektedir

 

Üreticinin ürününe CE işaretini iliştirebilmesi için:

 Ek IV ve Ek VII Kalite Güvence Sistemi denetiminin bir Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılması zorunludur. Bu denetimin yapılabilmesi için üreticinin EN ISO 9001:2015 standardına uygun onaylanmış bir Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) olması gerekir. Bu denetim geçerli bir ISO 9001 belgesi üzerinden yapılır ve üreticinin ExProof Ürününün “Üretim Şartlarının Kalite Güvence Yeterliliği” denetimidir

 

Ek IV ve Ek VII denetimlerinde EN IEC 80079-34 Standardı esas alınır. Bu rehber standart; 2014/34/EU ATEX Direktifinin öngördüğü Ek IV İMALAT SÜRECİNİN KALİTE GÜVENCESİNİ ESAS ALAN TİPE UYGUNLUK modülünün veya;

 

Ek VII ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNİ ESAS ALAN TİPE UYGUNLUK modülünün uygulanması konusunda direktifin temel gerekliliklerini sağlayan özel şartlar içermektedir. Böylece CE işaretinin bir Ex proof Ekipman ve/veya Koruyucu Sistem üzerine iliştirilebilmesi için; ürünün tür özellikleri (elektrikli ve/veya elektriksiz olması)  ve kullanılacağı Kategori farklılığına göre aşağıdaki şemadaki Uygunluk değerlendirme sürecine tabi olması gerekmektedir:

 

Ex Proof Teçhizat/Koruyucu Sistem Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

 

Tüm bu proses tamamlandıktan sonra Ürününe CE işaretini iliştirme hakkını kazanan imalatçı ATEX 2014/34/AB Yönetmeliğinin Ek 10 daki formata göre bir  UYGUNLUK BEYANI düzenler. Uygunluk Beyanı (Decleration of Conformity) imalatçı tarafından son kullanıcıya ürün ile birlikte verilen bir belge olup, verilen ürün;

 muhtemel patlayıcı ortamda kullanıldığı ortamı patlatmaya yol açmayacağının taahhüdüdür.

Necdet KARABAKAL

Fizik Yük. Müh

www.necdetkarabakal.com

www.exbelgelendirme.com