MUHTEMEL PATLAYICI  BİR ORTAMDA KULLANMAK ÜZERE

ExProof EKİPMAN ALMAK İSTEYEN KULLANICILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Satın almak istediği bir cihazın exproof belgeleri olup olmadığını sorgulamak patlayıcı ortamda cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların üzerinde duracakları en önemli husustur.

Patlayıcı ortamlarda çalışan ve bu ortamlardaki muhtemel patlama riskine karşı korumalı bir ekipman almak isteyen kullanıcılar ekipmanın kullanılacağı patlayıcı ortama uygun bir koruma tipine sahip ve bu koruma tipine ait belgeleri olan ekipmanı seçmek ve bu belgelerde yer alan kurallara mutlaka uymalıdırlar.

Patlayıcı ortama karşı korumalı ekipmanın seçiminde öncelikle, satın alınacak cihazın etiketine dikkat edilmelidir. Bu etiket üzerinde ve cihazın özelliklerini belirten rutin markalama etiketinden ayrıca mevcut olması gereken Ex Proof etiketi cihazın Ex Kodlarını içerir. Bu etikette ekipmanın kullanılacağı tehlikeli saha(Zone) kullanılacağı gaz grubu (yeraltı maden ocaklarında veya yerüstündeki patlayıcı ortamlarda kullanılıp kullanılamayacağı) veya hangi gaz grupları için belgelendirilmiş olduğu ya da hangi sıcaklık derecesine kadar ısınan bir cihaz olduğu ve bu maksimum yüzey sıcaklığı derecesinin hangi gazların patlamasına yol açabileceği gibi bilgileri anlamak mümkündür

ATEX Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş bir exproof ekipman ise CE işaretini içermelidir. Bu işaretin kullanılabilmesi exproof ekipman üreticisinin ürününün; çevre ve canlılara zarar vermeyeceği anlamına gelir ve bu çerçevede ATEX direktifi ile ilgili olan ürünün de muhtemel endüstriyel patlamaya karşı korumalı olduğu ve son kullanıcı tarafından uygun şartlara uyularak kullanılması durumunda endüstriyel tesislerdeki muhtemel patlayıcı ortamda patlamaya yola açmayacağı anlamına gelir. Exproof ekipman üreticisi ürününün bu niteliğini doğrulamak amacı ile AB piyasasına süreceği ürünü için bir taaahhütname düzenlemesi gerekir. Bu taahhütnameye AB 2014/34/EU direktifine göre (Article 14) Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) denir

Exproof ekipman üreticisinin veya onu temsil eden distiribütör veya bayisinin kullanıcıya ürün ile birlikte vermesi gereken belgeler şunlardır.

1- Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)

2- Ürünün kullanım ve montaj talimatı

3- Ürünün üzerinde yer alması gereken Ex bilgileri etiketi

Kullanıcının talebine istinaden son kullanıcıya ürünün AB-Tip İnceleme belgesi ve de ürünün kullanılacağı patlayıcı ortama uygun olarak üreticinin sahip olması gereken Kalite Güvence Sistemi Belgesi de verilebilir.

AB 2014/34/EU direktifine göre Kategori 1 (Zone 0/20 )ve Kategori 2 (Zone 1/21)de; exproof ekipman üreticisi tarafından uygunluk beyanının düzenlenebilmesi için sadece exproof ürünün tasarımının incelenmesi ve gerekli testlerinin yapılması sureti ile belgelendirilmesi AB-Tip İnceleme Belgesi (EU-Type Examination Certificate) yeterli değildir. Exproof ekipman üreticisinin CE işaretini ürünü üzerinde kullanabilmesi için, exproof ürünün bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından belgelendirilmesine ilaveten, aynı Onaylanmış Kuruluş veya ATEX belgelendirme yetkisi olan bir başka Onaylanmış Kuruluş tarafından bu ekipmanın üretildiği işyerinin de exproof ekipman üretebilecek gerekli özellikleri olduğuna (Kalite Güvence Sisteminin olduğuna) dair belgelendirilmesi ve ancak bundan sonra CE işareti kullanma yetkinliğinin olduğunun belirlenmesi gerekir. Üretici ancak Kalite Güvence Onayı aldıktan sonra ürünü üzerinde CE işaretini kullanıp, uygunluk beyanı düzenleyebilir

Bunun tek istisnası AB 2014/34/EU direktifine göre Kategori 3 olarak tanımlanan (Zone 2/22) ürünlerdir. Bu ürünler için üreticinin bir onaylanmış kuruluşa (Notified Body) başvurmasına gerek yoktur. Kendisinin ürünü ile ilgili teknik dosyayı düzenlemesi ve CE Uygunluk Beyanını kendi adına düzenlemesi yeterlidir. AB 2014/34/EU direktifine göre bu şekilde ürününü piyasaya sürmesi mümkündür. Bu durumda yine son kullanıcıya kendisi adına düzenlemiş olduğu CE uygunluk beyanı ile ürünün kullanım ve montaj kılavuzunu vermesi yeterlidir

Patlayıcı ortamda çalışılan tesislerde kullanılan "Exproof ekipmanın seçiminde ve montajında dikkat edilmesi gereken hususlar" için tıklayınız...

Ana Sayfa