Patlamaya karşı koromanız güven veriyor mu..?

 

KORUMA TİPLERİNİN GENEL İLKELERİ

Patlamaya karşı koruma tipleri patlayıcı ortamlarda çalışacak ve tehlike kaynağı olan teçhizatın,

patlamaya karşı güvenli hale getirilmesi amacı ile uygulanan tekniklerdir

Bu korumalar patlayıcı ortamda kullanılacak cihazın cins ve türüne göre;

 - Teçhizatın muhafazası,

 - Teçhizat muhafazasının tüm giriş ve çıkışları,

 - Teçhizatın kumanda tertipleri ile eleman ve bağlantılarını  kapsamakta olup

 standartlarca belirlenmiştir

 

PATLAMAYA KARŞI KORUMA TİPLERİ ve STANDARTLARI
KORUMA TİPİ SEMBOLÜ

  STANDARDI

                                

  Patlamaya Karşı Koruma Tipleri ile ilgili Temel Gereklilikler TS EN 60079-0

(d)

Alevsızdırmaz (Flame proof -Druckfeste Kapsellung) EN 60079-1

(e)

Artırılmış emniyetli (Erhöchte sicherheit) TS EN 60079-7

(i)

Kendinden Emniyetli (Intrinsically safe) TS EN 60079-11

(p)

Basınçlı Koruma (Pressurised-purged)  TS EN 60079-2

(o)

Yağa Daldırma (Oil immersed) TS EN 60079-6;  

 (q)

Tozla Doldurma (Quenched) TS EN 60079-5
(t) Toz tutuşmasına karşı Muhafaza ile koruma (Dust Ignition Protection by Enclosure) TS EN 60079-31

(s)

Özel Koruma (Special) TS EN 60079-33:2015

(m)

Hava sızdırmaz (Hermeticially Safe) TS EN 60079-18

(N,n)

Sınırlı Havasızdırmaz TS EN 60079-15

 

Patlayıcı ortamı ateşleme kaynaklarının ortamı ateşlemesini önlem prensipleri üç temel esasa göre uygulanmaktadır:

 1) Patlama kaynaklarının patlayıcı ortamla doğrudan teması önlenmelidir;

                      a) Alevsızdırmaz (d) koruma tipi  EN 60079-1
                      b) Yağa daldırma (o) koruma tipi  TS EN 60079-6
                      c) Basınçlı koruma (p) koruma tipi TS EN 60079-2
                      d) Tozla Doldurma (q) koruma tipi TS EN 60079-5

2) Ark çıkarmaz elektrik teçhizatının emniyetlilik derecesi  ilave tedbirlerle artırılmalıdır;

Bu kategorideki koruma tipindeki amaç; normal çalışmada ark çıkarmayan ve yüksek ısı üretmeyen bazı elektrik teçhizatının; arıza  ve  kaçak  meydana  getirmemesi  ya da getirmesinin güvenli bir şekilde önlenebilmesi  amacı ile, emniyet   derecelerinin  artırılmasıdır. Bu tip korumaya "Artırılmış emniyetli" (Almanca erhöchte sicherheit ) ve bu terimin ilk harfine izafeten (e) tipi koruma denir. Bu tip korumanın  ayrıntıları TS EN 60079-7 de bulunabilir

3) Patlama kaynağının enerjisi düşük seviyede devamlı olarak kontrol altında tutulmalıdır;

Bu tip koruma tipine örnek olarak "kendinden emniyetli " ya da (i) tipi koruma (intrinsically safety) verilebilir. Belirli test şartlarında cihaz ve dış irtibatlarından çıkacak ark ve ısı enerjisinin, söz konusu patlayıcı ortamdaki gaz grubu için belirlenmiş olan "patlama enerjisi"nin devamlı olarak altında kalmasının  sağlanması gerekir. Bu tür koruma özellikleri ile ilgili bilgiler için bkz: TS EN 60079-11TS EN 60079-25

Koruma Tipleri ve Tehlikeli Bölgeler Konusunda

PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMAN ve KORUYUCU SİSTEMLER BİLGİLENDİRME 

sunumu için TIKLAYINIZ...

Ana Sayfa