P A T L A Y I C I  O R T A M

 

Atmosferde patlama olayı;

 

Patlayıcı gaz/toz, oksijen(hava), ateşleme enerjisi (ark, sıcaklık, açık alev veya statik elektrik benzeri) nin aynı anda bulunması ile meydana gelir

 

Patlayıcı gazlar için üç unsura "Patlama Üçlüsü" denir

 

Tozlar için "Patlama Beşlisi" söz konusudur

 

 

Eğer ortamda oksijen bol miktarda bulunuyorsa o zaman YANMA meydana gelir

Bir başka deyişle patlama yanmanın özel bir halidir

Patlayıcı ortamlar;

Gazların karakteristikleri (parlama ve patlama limitleri) dikkate alınarak "Gaz Gruplandırılması"na, tozlar için de "Toz Gruplandırılması"na;

Gazın ortamda bulunma olasılığına göre; "Tehlikeli Bölge (Zone)" sınıflandırmasına,

Ortamdaki gazın patlama sıcaklığına göre  "Sıcaklık Sınıflandırması"na tabi tutulmuştur

Bu sınıflandırmalar Avrupa ve Kuzey Amerika Ülkelerinde "Farklı notasyonlar" la da belirlenebilmektedir

Patlayıcı ortamlarda bir ateşleyici kaynak olarak ele alınması gereken bir husus da Antistatiklik konusudur

Almanya'nın Braunschweig daki PTB metroloji enstitüsü alev iletimi (flame transmission) araştırma birimince gerçekleştirilen dinamik patlama görüntüleri için tıklayınız...

Ana Sayfa